พระอธิการเคน
วัดดอนพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการทองใบ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยนิมิตร
รายละเอียด


พระอธิการไมตรี
เจ้าอาวาสวัดโคกแปะ
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดโคกใหญ่
รายละเอียด


พระอธิการผาย
เจ้าอาวาสวัดพุทธไชยาราม
รายละเอียด


พระอธิการศักดิ์ศรี
เจ้าอาวาสวัดหัวหนองคู
รายละเอียด


พระอธิการทวี
เจ้าอาวาสวัดดงน้อย
รายละเอียด


พระอธิการหัด
เจ้าอาวาสวัดโสกกาว
รายละเอียด


พระอธิการโกศล
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วโกสุม
รายละเอียด


พระอธิการมหิดล
เจ้าอาวาสวัดสถานสงเคราะห์คนชรา
รายละเอียด


พระอธิการชม
เจ้าอาวาสวัดสว่างประทุม
รายละเอียด


พระอธิการไวยกรณ์
เจ้าอาวาสวัดมหามัจฉาราม
รายละเอียด


พระอธิการคำปลิว
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
รายละเอียด


พระอธิการสุขสันต์
เจ้าอาวาสวัดชัยประชาราษฎร์
รายละเอียด


พระอธิการปัน
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระอธิการชลิต
เจ้าอาวาสวัดสวนโคก
รายละเอียด


พระอธิการประยุทธ
เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา
รายละเอียด


พระอธิการลี
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระอธิการพรพิทักษ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยปฐมพร
รายละเอียด


พระประดับ
วัดหนองบัว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook