พระครูนวกิจโสภณ (ประพันธ์ พทฺธญาโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูนวกิจโสภณ (ประพันธ์ พทฺธญาโณ)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๖๗
อายุ ๗๓ ปี
พรรษา ๕๓
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดพยัคฆภูมิวราราม
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดพยัคฆภูมิวราราม
 รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนวกิจโสภณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook