วัดต้นสน - พระสังฆาธิการ

วัดต้นสน


      วัดต้นสน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระราชสุวรรณโมลี         เจ้าอาวาสวัดต้นสน
  พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล ป.ธ.๔ ,ดร.)   ๒๕๒๓       เจ้าอาวาสวัดต้นสน

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook