วัดบำเพ็ญเหนือ - พระสังฆาธิการ

วัดบำเพ็ญเหนือ


      วัดบำเพ็ญเหนือ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส)   ๒๕๕๓       ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ
๑๕   พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส)   ๒๕๕๔       เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook