วัดประดู่บางจาก - พระสังฆาธิการ

วัดประดู่บางจาก


      วัดประดู่บางจาก เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอธิการบุญ ธมฺมสโร   ๒๔๑๐       เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
  พระอธิการนาค   ๒๔๑๑       เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
  พระอธิการคล้าย   ๒๔๑๓  -   ๒๔๓๔   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
  พระอธิการคุ้ม   ๒๔๑๓  -   ๒๔๓๘   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
  พระอธิการบุญ ธมฺมสโร   ๒๔๓๔  -   ๒๔๔๑   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
  พระอธิการอ้อม   ๒๔๔๒  -   ๒๔๕๑   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
  พระอธิการอ้อม   ๒๔๕๒  -   ๒๔๖๔   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
  พระอธิการบุญ ธมฺมสโร   ๒๔๖๕  -   ๒๔๖๗   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
  พระอธิการน้อย จนฺทสโร   ๒๔๖๘  -   ๒๔๗๑   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
๑๐   พระอธิการเกลี้ยง ปุงฺคโว   ๒๔๗๑  -   ๒๔๗๘   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
๑๑   พระอธิการคำ ยสฺสสิโน   ๒๔๘๐  -   ๒๔๘๘   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
๑๒   พระครูสมบุญ จนฺทาโร   ๒๔๙๐  -   ๒๕๐๒   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
๑๓   พระครวิเชียรธรมโกวิทย   ๒๕๐๒  -   ๒๕๐๙   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
๑๔   พระครูโสภณนันทคุณ   ๒๕๑๐  -   ๒๕๒๕   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
๑๕   พระครูวิเชียรธรรมโกวิท   ๒๕๕๒  -   ๒๕๒๖   เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
๑๖   พระครูเมธีวรานุวัตร (สาย)   ๒๕๒๖       เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook