วัดป่าสามกษัตริย์ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี | พระสังฆาธิการ

วัดป่าสามกษัตริย์


      วัดป่าสามกษัตริย์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระอธิการพิทยา อตฺตทนฺโต     เจ้าอาวาสวัดป่าสามกษัตริย์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook