วัดม่วง - พระสังฆาธิการ

วัดม่วง


      วัดม่วง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูวิบูลอาจารคุณ (เกษม อาจารสุโภ)   ๒๕๔๔  -   ๒๕๔๔   เจ้าอาวาสวัดม่วง
  พระใบฎีกา บุญเลิศ ทีปธมฺโม   ๒๕๔๔  -   ๒๕๔๕   เจ้าอาวาสวัดม่วง
  พระปลัด วินัย วินโย   ๒๕๔๕  -   ๒๕๔๖   เจ้าอาวาสวัดม่วง
  พระอธิการสุธน สุธมฺโม   ๒๕๔๖       เจ้าอาวาสวัดม่วง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook