วัดศุขเกษมธรรมิการาม - พระสังฆาธิการ

วัดศุขเกษมธรรมิการาม


      วัดศุขเกษมธรรมิการาม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)         เจ้าอาวาสวัดศุขเกษมธรรมิการาม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook