วัดแก้วฟ้าจุฬามณี - พระสังฆาธิการ

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี


      วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูสุภกิจจานุรักษ์ (กรุ่น ป.ธ.๓)         เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
  พระราชรัตนาภรณ์ (บุญช่วย กมฺมสุโภ ป.ธ.๖)   ๒๕๑๗       เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook