วัดโบสถ์สายทอง - พระสังฆาธิการ

วัดโบสถ์สายทอง


      วัดโบสถ์สายทอง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูสุวรรณกิจจารักษ์ (อำนวย)         เจ้าอาวาสวัดโบสถ์สายทอง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook