ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสตูล - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกิตติคุณาทร (คุณาเทพ สุภาจาโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล
เจ้าอาวาสวัดอาทรรังสฤษฎิ์
รจจ.
  พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ (วรพล ฐิติคุโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทุ่งหว้า
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอดุลกิตตยาภรณ์ (นัญธพงศ์ กิตฺติญาโณ)
เจ้าคณะตำบลกำแพง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งนางแก้ว
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิคมพัฒนานุกิจ (แสวง โพธิกาโม)
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา
เจ้าอาวาสผังปาล์ม ๓
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลธรรมรส (บัญชา ชวโน)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสตูล
เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปัญญาสาร (พิศัลย์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอมะนัง
เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวิริยกิตติ (เลี่ยน )
เจ้าคณะอำเภอทุ่งหว้า
เจ้าอาวาสวัดทุ่งขมิ้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชลมุขวิธาน (จบ )
เจ้าคณะอำเภอท่าแพ
เจ้าอาวาสวัดปากบารา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลยสามัคคยาธร (แสงจันทร์ ขนฺติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลควนกาหลง
เจ้าอาวาสวัดวังผาสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิญาณโสภณ (น้อย )
เจ้าคณะอำเภอควนกาหลง
เจ้าอาวาสวัดปาล์มพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook