ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

 

 • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิคมศรีสำโรง 1
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากคลองแดน 1
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญ 1
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะ 1
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง 1
 • พระกรรมวาจาจารย์ 2
 • รองเจ้าอาวาสวัดป่ารัง 1
 • เจ้าอาวาสวัดคลองสระเกษศรัทธาราม 1
 • เจ้าอาวาสวัดดอนสำโรงสามัคคีธรรม 1
 • เจ้าอาวาสวัดตระพังบัว 1
 • เจ้าอาวาสวัดลานดู่สามัคคีธรรม 1
 • เจ้าอาวาสวัดวังศรีวิไล 1
 • เจ้าอาวาสวัดหนองบัว 1
 • เจ้าอาวาสวัดหนองไม้กอง 1
 • เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย 1
 • เจ้าอาวาสวัดแสงสว่าง 1
 • เจ้าอาวาสวัดโป่งวัว 1

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook