ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดปราจีนบุรี - พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดปราจีนบุรี

มหานิกาย

 

อำเภอกบินทร์บุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดคชรัตน์  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองกลาง  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าพาณิชย์  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งแฝก  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางเลง  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากแพรก  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระยาทำ  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีกบินทร์  ตำบลกบินทร์
จร. พระครูมนูญธรรมฐิติ (สมหมาย)
วัดสระดู่  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสมสุทธาวาส  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชามีพุทโธวาท  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตันทาราม  ตำบลนนทรี
จร. พระอธิการสมเกียรติ ฐานิสฺสโร
วัดนูประสาทวราวาส  ตำบลนนทรี
จร. พระครูวิมลธรรมโฆสิต (สุพล)
วัดบ้านโคกสว่าง  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปิตาวนาราม  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุ่งประสิทธิ์  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุวรรณาราม  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระขุด  ตำบลนนทรี
จร. พระครูวชิรกิจโสภณ (วัชรินทร์)
วัดหนองบัว  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ่างศิลา  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทองหนองดุม  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าอุดมสมบูรณาราม  ตำบลนาแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบรรพตเขมาราม  ตำบลนาแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสวัสดิ์  ตำบลนาแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรงวนาราม  ตำบลนาแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญราษฎร์รังสรรค์  ตำบลนาแขม
จร. พระอธิการวิรัตน์
วัดเนาวรัตนาราม  ตำบลนาแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกรุงราษฎร์บำรุง  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อทองรังสรรค์  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่ล้อม  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหลืองทองรังษี  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองชันราษฎร์บำรุง  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคำ  ตำบลบ้านนา
จร. พระครูสุวรรณกิตติพิมล (มนัส กิตฺติคุโณ)
วัดบุเสี้ยวเจริญธรรม  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวัฒนารังษี  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมศรีราษฎร์  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนาใน  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสังข์  ตำบลบ้านนา
จร. พระครูประทีปสราภิวัฒน์ (สุทิน)
วัดหนองโดน  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาน้ำจั้น  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองแสง  ตำบลย่านรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตรอกปลาไหล  ตำบลย่านรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไผ่รส  ตำบลย่านรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดย่านรี  ตำบลย่านรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวาปีรัตนาราม  ตำบลย่านรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิกขวัฒนาราม  ตำบลย่านรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาวงศ์  ตำบลย่านรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลย่านรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองร่วมพัฒนา  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญเกิด  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมสราราม  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภาวนาธรรม  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดไพรจิตร  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคล้า  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตลาด  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนมหนู  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาลูกช้าง  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกมะม่วง  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนชมภู  ตำบลวังดาล
จร. พระครูรัตนสุทธิคุณ (โพธิ์ศรี ญาณวีโร)
วัดรัตนโชติการาม  ตำบลวังดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีสโมสร  ตำบลวังดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองศรีวิชัย  ตำบลวังดาล
จร. พระครูวิชัยสิริคุณ (หงษ์ทอง)
วัดอินทร์ประชาราษฎร์  ตำบลวังดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่พรหมสุวรรณ  ตำบลวังดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ  ตำบลวังดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองระกำ  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทรังษี  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแก่ง  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเขากระแต  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังตะเคียน  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคล้า  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหอย  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสูง  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนฝาวพุทธาราม  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีถาวร  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สระบุรี  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองสิบสอง  ตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังกวาง  ตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังดินสอ  ตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังทอง  ตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังท่าช้าง  ตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังมะกรูด  ตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินทอง  ตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโปร่งพัฒนาราม  ตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองมะเลา  ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวนาลัย  ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมสันติ  ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินแสงทอง  ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกขี้เหล็ก  ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกลาน  ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกอุดม  ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหาดนางแก้ว  ตำบลหาดนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังบัวทอง  ตำบลหาดนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหาดสูง  ตำบลหาดนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองตามั่น  ตำบลเขาไม้แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบรรพตรัตนาราม  ตำบลเขาไม้แก้ว
จร. พระมหาจอม ปุญฺญาธโร
วัดพุทธาราม  ตำบลเขาไม้แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโปร่งสะเดา  ตำบลเขาไม้แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่เชตวัน  ตำบลเขาไม้แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางเมืองเก่า  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าข่อย  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนครกบินทร์  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาไชย  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์รังษี  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระครูอรุณธรรมธาดา (ทนงค์)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีษะเมือง  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงบดินทร์เดชา  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระสมุห์ จำเนียร กนฺตสีโล
วัดแก้วฟ้ารังษี  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระอธิการไพบูล ติกฺขปญฺโญ

 

อำเภอนาดี

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองปลาดุกลาย  ตำบลทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเตยสามัคคีธรรม  ตำบลทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งแฝก  ตำบลทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสวนพฤกษชาติ  ตำบลทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธาราม  ตำบลทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านตะกั่วสามัคคี  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุสูง  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันธ์ศรี  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดระเบาะเกตุ  ตำบลนาดี
จร. พระครูมงคลวีรญาณ (ซ่อน)
วัดสระจาน  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแท่น  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีพัฒนาราม  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูง  ตำบลนาดี
จร. พระอธิการทวี
วัดทับลาน  ตำบลบุพราหมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมพฤกษาราม  ตำบลบุพราหมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนสุขรัตนาราม  ตำบลบุพราหมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชะอม  ตำบลสะพานหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งวิจิตร  ตำบลสะพานหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองชุมพลสามัคคีธรรม  ตำบลสำพันตา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสามัคคี  ตำบลสำพันตา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรณะราษฎร์ศรัทธาทำ  ตำบลสำพันตา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาสุขไพบูลย์  ตำบลสำพันตา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนเนตตาราม  ตำบลสำพันตา
จร. พระอธิการสิริลักษณ์ ธีรวํโส
วัดสารวนาราม  ตำบลสำพันตา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแหน  ตำบลสำพันตา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกระจง  ตำบลสำพันตา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลสำพันตา
จร. พระครูประโชติสารธรรม (สมจันท์)
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลสำพันตา
จร. พระครูวีรญาณประยุต (ทองสุข)
วัดคลองดินแดง  ตำบลแก่งดินสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองตลาด  ตำบลแก่งดินสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองมะไฟ  ตำบลแก่งดินสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับไทรธรรมาราม  ตำบลแก่งดินสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเขาขาด  ตำบลแก่งดินสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งดินสอ  ตำบลแก่งดินสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งหินเทิน  ตำบลแก่งดินสอ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านสร้าง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกระทุ่มแพ้ว พระอารามหลวง  ตำบลกระทุ่มแพ้ว
จล. พระสิทธิวีรานุวัฒน์ (กิจจา สุเมโธ)
วัดบางกระเบา พระอารามหลวง  ตำบลบางกระเบา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมบูรณ์ทรัพย์  ตำบลบางขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิคมพัฒนา  ตำบลบางปลาร้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางปลาร้า  ตำบลบางปลาร้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังขอน  ตำบลบางปลาร้า
จร. พระอธิการจำลอง กิตฺติญาโณ
วัดพิกุลวนาราม  ตำบลบางพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิทักษ์โสภณ  ตำบลบางพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวไผ่  ตำบลบางพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทาราม  ตำบลบางยาง
จร. พระครูสิริวิสุทธิคุณ
วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม  ตำบลบางยาง
จร. พระครูพิทักษ์บุญญาราม (สุจินต์ สุจิณฺโณ)
วัดใหม่โพธิ์เย็น  ตำบลบางยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองหอทอง  ตำบลบางเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเฆ่  ตำบลบางเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางเตย  ตำบลบางเตย
จร. พระครูโฆสิตปริยัติกิจ (วิชัย ป.ธ.๓)
วัดยายเม้าเตี้ย  ตำบลบางเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางต้นจิก  ตำบลบางแตน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางแตน  ตำบลบางแตน
จร. พระครูโกศลถาวรกิจ (ถาวร กตกุสโล)
วัดทวีชลขันธ์  ตำบลบ้านสร้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ากระทุ่ม  ตำบลบ้านสร้าง
จร. พระครูมงคลธรรมสิทธิ์ (กอง)
วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประจันตคาม

วัด เจ้าอาวาส
วัดกำแพง  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำภู  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำเลียบ  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียนทอง  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิโครธาวาส  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะกอกแก้ว  ตำบลคำโตนด
จร. พระครูวิจิตรรัตนคุณ (สุนิพล อคฺคจิตฺโต)
วัดศรีจันทราราม  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุทธาวาส  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสอนิมิตร  ตำบลคำโตนด
จร. พระอธิการวิเชียร เขมเปโม
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคุ้ม  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญาราม  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกตุการาม  ตำบลคำโตนด
จร. พระครูอรุณมงคลธรรม (จำนงค์)
วัดเนินสูง  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่กวางทอง  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทรังษี  ตำบลดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงบัง  ตำบลดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนน  ตำบลดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินผาสุข  ตำบลดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองคล้า  ตำบลบ้านหอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหอย  ตำบลบ้านหอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองชาติ  ตำบลบ้านหอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะมะไฟ  ตำบลบ้านหอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแดง  ตำบลบ้านหอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขิงกระชาย  ตำบลบุฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะคร้อ  ตำบลบุฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาแขม  ตำบลบุฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านด่าน  ตำบลบุฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหว้าน  ตำบลบุฝ้าย
จร. พระครูพิพิธชยาภิรักษ์ (วิทยา)
วัดบุฝ้าย  ตำบลบุฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลบุฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงไชยมัน  ตำบลประจันตคาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทัพช้าง  ตำบลประจันตคาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางไผ่  ตำบลประจันตคาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประจันตคาม  ตำบลประจันตคาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้ง  ตำบลประจันตคาม
จร. พระครูมงคลธรรมโสภณ
วัดป่าทุ่งพญาหาญ  ตำบลหนองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมประสิทธิ์  ตำบลหนองแก้ว
จร. พระอธิการแสวง คมฺภีรปญฺโญ
วัดหนองแก้ว  ตำบลหนองแก้ว
จร. พระครูปิยศีลโสภณ (จันทร์ กนฺตสีโล)
วัดโคกเขื่อน  ตำบลหนองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรงาม  ตำบลหนองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไผ่  ตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดิษฐาราม  ตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประสาทรังสฤษดิ์  ตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหัวคู  ตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหนองอ้อ  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลชัย  ตำบลเกาะลอย
จร. พระครูวิบูลปัญญาวุธ (ไพฑูรย์)
วัดมงคลนิมิตภาวนาราม  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัปปโคน  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระจับ  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยมงคล  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคุ้ม  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านยาง  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประเถท  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมรังษี  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไม้เอก  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทร์ไตรย์  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาน้อย  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกรวด  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกบ้าน  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกอู่ทอง  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์งาม  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีมหาโพธิ

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งประพาส  ตำบลกรอกสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม  ตำบลกรอกสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธิธรรม  ตำบลกรอกสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงจันทร์  ตำบลกรอกสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่นาบุญ  ตำบลกรอกสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลดงกระทงยาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนใหญ่  ตำบลดงกระทงยาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎรนิยม  ตำบลดงกระทงยาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ดงกระทงยาม  ตำบลดงกระทงยาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุยายใบ  ตำบลท่าตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธิมาลัย  ตำบลท่าตูม
จร. พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
วัดหลังถ้ำ  ตำบลท่าตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งไผ่  ตำบลท่าตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันครุฑธาวาส  ตำบลบางกุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประทุมบูชา  ตำบลบ้านทาม
จร. พระครูพิพัฒน์ธรรมภาณี (ธนชัย)
วัดหาดนางแก้ว  ตำบลบ้านทาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญไพรศรี  ตำบลบ้านทาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลบ้านทาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขามทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหอย  ตำบลศรีมหาโพธิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหว้าเอน  ตำบลศรีมหาโพธิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทรแบก  ตำบลศรีมหาโพธิ
จร. พระมหาวิชัย ปภสฺสโร
วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ
จร. พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดบ้านกุดตาเสก  ตำบลสัมพันธ์
จร. พระครูจันทสารสุนทร (วันชัย จนฺทสาโร)
วัดสัมพันธ์  ตำบลสัมพันธ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนพคุณทอง  ตำบลหนองโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมวนาวาส  ตำบลหนองโพรง
จร. พระครูโสภณโพธาภิบาล (น้อย)
วัดปรือวนาราม  ตำบลหนองโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรือวายใหญ่  ตำบลหนองโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโพรง  ตำบลหนองโพรง
จร. พระอธิการจรูญ ผาสุโก
วัดแปลงประดู่  ตำบลหนองโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิญาณ  ตำบลหนองโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ประชุมชน  ตำบลหนองโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองสมบูรณ์  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือน้อย  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองระเนตร  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหูช้าง  ตำบลหัวหว้า
จร. พระครูโพธิธรรมคุณ
วัดหัวซาธรรมิการาม  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวหว้าสามัคคี  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้วสถาวร  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินผาสุกผลาราม  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกอุดมดี  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นตาล  ตำบลหาดยาง
จร. พระครูวิสิฐกิจจาภรณ์ (สามารถ อภิชาโต)
วัดธรรมโพธิ์ศรี  ตำบลหาดยาง
จร. พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ (ถนอมศักดิ์)

 

อำเภอศรีมโหสถ

วัด เจ้าอาวาส
วัดคู้ลำพัน  ตำบลคู้ลำพัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์รังสฤษฎิ์  ตำบลคู้ลำพัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  ตำบลโคกปีบ
จร. พระครูภาวนามหาโพธิ (อนุสรณ์)
วัดม่วงขาว  ตำบลโคกปีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมโหสถ  ตำบลโคกปีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระมะเขือ  ตำบลโคกปีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะแก  ตำบลโคกปีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกปีบ  ตำบลโคกปีบ
จร. พระครูจันทกิจโสภณ (เฉลิมพล)
วัดสระข่อย  ตำบลโคกไทย
จร. พระครูกิตติธรรมโฆสิต (เกรียงศักดิ์ โฆสโก)
วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีสุขาราม  ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเกตุ  ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงสว่าง  ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกพนมดี  ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนามพลี  ตำบลไผ่ชะเลือด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่งาม  ตำบลไผ่ชะเลือด
จร. พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ (สำรวย)

 

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดคุ้มเจริญ  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงขี้เหล็ก  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมารังสฤษฎิ์  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมารามประดิษฐ์  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิโครธาวาส  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประสาธน์รังสรรค์  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภักดีสุนทราวาส  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนรังษี  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทรศรัทธาธรรม  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจวง  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองทะเล  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกมะกอก  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงพระราม  ตำบลดงพระราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำดวน  ตำบลดงพระราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระจับ  ตำบลดงพระราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วสามัคคี  ตำบลดงพระราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระแจะ  ตำบลท่างาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหาดสะแก  ตำบลท่างาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลียบ  ตำบลท่างาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสง่างาม  ตำบลบางบริบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีภิรมย์  ตำบลบางเดชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวกรด  ตำบลบางเดชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านพระ  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านยาง  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติวิเศษสุข  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจอก  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองประเทือง  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวเขา  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาอีโต้  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินดินแดง  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางคาง  ตำบลรอบเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางตาล่า  ตำบลรอบเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเรไร  ตำบลรอบเมือง
จร. พระครูคัมภีร์ธรรมาภิรักษ์ (ชูชาติ)
วัดต้นสะตือ  ตำบลวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันทรีย์  ตำบลวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระครูสุทธิสารโสภณ
วัดศรีมงคล  ตำบลหน้าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงปรีชากูล  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ)
วัดอุดมวิทยาราม  ตำบลหน้าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทวบุตร  ตำบลหน้าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้ง  ตำบลหน้าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าศาลา  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธารเลา  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาปรือ  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อแร่  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำขุ่น  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองงูเหลือม  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต่า  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแท่นพระ  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเกษียร  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาพระธรรมขันธ์  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินบาก  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสูงวนาลัย  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินหอม  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินไม้หอม  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนื่องเกียรตินิกร  ตำบลเนินหอม
จร. พระครูกิตติพัฒนกุล (พฤหัส)
วัดใหม่สูงเนิน  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคชสารมุนี  ตำบลโคกไม้ลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้าวอู่ทอง  ตำบลโคกไม้ลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึง  ตำบลโคกไม้ลาย
จร. พระอธิการธงชัย
วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย
จร. พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป)
วัดหนองชะอม  ตำบลโคกไม้ลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงคุย  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงยาง  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งตะลุมพุก  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งไม้ค้าง  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางแขยง  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาวาสอัมพวัน  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเงินเจริญสุข  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณวิทยาราม  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพประสิทธยาราม  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจิกสูง  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเรือ  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือ  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะเค็ดนอก  ตำบลไม้เค็ด
จร. พระครูประภากรกิจพิมล (ศุภชัย)
วัดเกาะเค็ดใน  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินอีแจน  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมหิน  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมไผ่  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกบินทร์บุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดโนนสูง   ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจรเข้   ตำบลบ่อทอง
จร. พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน)
วัดบ้านเขาถ้ำ   ตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าญาณวิสุทธาวาส   ตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอุดมสุข   ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระครูสุทธิปัญญาโสภณ (นิกร เตชปญฺโญ)
วัดป่าเกษมสุข   ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าประดู่   ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเมืองเก่า   ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านสร้าง

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุพงษ์คุณ   ตำบลบางกระเบา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมูลเหล็ก   ตำบลบ้านสร้าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประจันตคาม

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งยาว   ตำบลโพธิ์งาม
จร. พระครูนวกิจจการี (สมชาติ ปิยธโร)
วัดบ้านโง้ง   ตำบลโพธิ์งาม
จร. พระบูรพาคณาจารย์ (น้อม วรนินฺโท)
วัดประจันตคามเสมาราม   ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีมหาโพธิ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม   ตำบลกรอกสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทรงธรรม   ตำบลท่าตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดิน   ตำบลท่าตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุพพาราม   ตำบลบางกุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบเหียง   ตำบลหนองโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองใหญ่   ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีมโหสถ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าทรงนิมิตร   ตำบลโคกปีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมเสนาราม   ตำบลโคกปีบ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง   ตำบลหน้าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเกษียรใหญ่   ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทรงคุณ   ตำบลดงพระราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโยธาราษฎร์ศรัทธาธรรม   ตำบลดงพระราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมาตยาราม   ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะกอกสีมาราม   ตำบลรอบเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพังพวย   ตำบลรอบเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์   ตำบลวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเนินกลาง   ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปวิเวการาม   ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขแสงธรรม   ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook