พระสงฆ์ จังหวัดระยอง - พระสังฆาธิการ

จังหวัดระยอง


พระครูประภัทรถาวรคุณ
(นิยม)
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระครูกิตติมังคลากร
(กอบเกียรติ)
เจ้าอาวาสวัดเกาะกลอย
รายละเอียด


พระครูภัทรธรรมดำรง
(ศิริ)
เจ้าอาวาสวัดเขายายพริ้ง
รายละเอียด


พระครูสุนทรคุณานุยุต
(สังเวียน)
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน
รายละเอียด


พระครูพิศาลสุตากร
(อำนวย ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
เจ้าอาวาสวัดบุนนาค
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิ์ธรรมานุวัตร
(ศุภวัฒน์)
เจ้าคณะอำเภอเขาชะเมา
วัดน้ำใส
รายละเอียด


พระครูวิสิฐสมณการ
(พร)
เจ้าคณะตำบลชากบก
วัดชากกอไผ่
รายละเอียด


พระครูพิพิธวรคุณ
(ปรีชา)
เจ้าคณะอำเภอนิคมพัฒนา
วัดมาบข่า
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัติวิภูษิต
(ธนู อินทฺโชโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลมาบยางพร
เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมวาที
(ธนุ)
เจ้าคณะตำบลห้วยทับมอญ
วัดสีระมัน
รายละเอียด


พระครูประจักษ์คุณาภรณ์
(จรัญ)
เจ้าคณะตำบลป่ายุบ
วัดป่ายุบ
รายละเอียด


พระครูวรวงศ์วิวัฒน์
(วีรศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอวังจันทร์
เจ้าอาวาสวัดชุมแสง
รายละเอียด


พระครูเกษมอรรถากร
(วิรัต)
เจ้าคณะตำบลวังหว้า
วัดวังหว้า
รายละเอียด


พระครูประสุตศาสนกิจ
(มณเฑียร ปมุตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชิงเนิน
เจ้าอาวาสวัดปลวกเกตุ
รายละเอียด


พระครูสันติบุรพทิศ
เจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง
เจ้าอาวาสวัดชากหมาก
เจ้าอาวาสวัดชากหมาก
รายละเอียด


พระครูอุปถัมภ์พัฒนกิจ
(เกริกวุฒิ)
เจ้าคณะตำบลแม่น้ำคู้
วัดแม่น้ำคู้
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมพิลาส
(จรวย)
เจ้าคณะตำบลละหาร - หนองไร่
วัดหมอมุ่ย
รายละเอียด


พระครูรังษีพรหมคุณ
(สุวพล)
เจ้าคณะตำบลสองสลึง - ห้วยยาง
วัดอรัญรังษี
รายละเอียด


พระครูประวิตธรรมโสภณ
(สมุทร)
เจ้าคณะตำบลชากพง
วัดพลงไสว
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมรัต
(คอย)
เจ้าคณะตำบลกะเฉด
วัดธงหงษ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook