พระสงฆ์ จังหวัดระยอง - พระสังฆาธิการ

จังหวัดระยอง


พระครูอุปถัมภ์พัฒนกิจ
(เกริกวุฒิ)
เจ้าคณะตำบลแม่น้ำคู้
วัดแม่น้ำคู้
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมพิลาส
(จรวย)
เจ้าคณะตำบลละหาร - หนองไร่
วัดหมอมุ่ย
รายละเอียด


พระครูรังษีพรหมคุณ
(สุวพล)
เจ้าคณะตำบลสองสลึง - ห้วยยาง
วัดอรัญรังษี
รายละเอียด


พระครูประวิตธรรมโสภณ
(สมุทร)
เจ้าคณะตำบลชากพง
วัดพลงไสว
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมรัต
(คอย)
เจ้าคณะตำบลกะเฉด
วัดธงหงษ์
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต
(เชย)
เจ้าคณะตำบลหนองละลอก
วัดละหารไร่
รายละเอียด


พระครูโสภิตปัญญากร
(เชาวลิตร ชิตงฺกโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง
เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพรหมจริยานุวัฒน์
(ประสิทธิ์)
เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
วัดเภตราสุขารมย์
รายละเอียด


พระครูสุนทรวรวัฒน์
(อุดร)
เจ้าคณะตำบลบ้านนา
เจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้
รายละเอียด


พระครูบุรเขตสังฆการ
(ปราโมทย์)
เจ้าคณะตำบลทางเกวียน
วัดโพธิ์ทองพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณพุทธิคุณ
(สมพวษ์)
เจ้าคณะตำบลชำฆ้อ - เขาน้อย
วัดถ้ำสุวรรณภูผา
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์อริญขัย
(ชูช่อ)
เจ้าคณะตำบลมะขามคู่
วัดนพเก้าพนาราม
รายละเอียด


พระครูธรรมสารโสภิต
(พะยอม สุธีโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดถนนกระเพรา
รายละเอียด


พระครูเกษมรัตนากร
(มงคล เขมจาโร)
เจ้าคณะตำบลกองดิน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์เมธาภรณ์
(นิวัตร)
เจ้าคณะตำบลพังราด
วัดปากน้ำพังราด
รายละเอียด


พระครูปัญญาศุภสิทธิ์
(บัญชา)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ)
เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๒ (ธ)
วัดคีรีภาวนาราม
รายละเอียด


พระครูคีรีธรรมสุนทร
เจ้าอาวาสวัดห้วงหิน
รายละเอียด


พระครูบวรสารโกวิท
(วิชิต วิชิโต)
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำขาว
รายละเอียด


พระครูศรีสิทธิการโกศล
(นิพนธ์ วีรพโล ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเนินพระ
รายละเอียด


พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ป.ธ.๕
เจ้าคณะตำบลชุมแสง - พลงตาเอี่ยม
เจ้าอาวาสวัดชุมนุมใน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook