พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระปลัด วิษณุ จนฺทโชโต
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ
เจ้าคณะตำบลบางปิด
วัดทองธรรมชาติ
รายละเอียด


พระปลัด บำเพ็ญ กิตฺติปาโล
เจ้าคณะตำบลตะพง
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระปลัด ประวิทย์ อินฺทวํโส
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอขลุง (ธ)
วัดกลางเก่า
รายละเอียด


พระปลัด จักรกฤษณ์ อหึสโก
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีราชา
วัดพิบูลสัณหธรรม
รายละเอียด


พระปลัด สุรเดช ธมฺมเตโช
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์
วัดเนินหลังเต่า
รายละเอียด


พระปลัด ชาญชัย อานนฺโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพานทอง
วัดแหลมแค
รายละเอียด


พระปลัด มนู ฐานจาโร
เจ้าอาวาสวัดแก้วน้อย
รายละเอียด


พระปลัด ปิยะ สุวณฺณปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองเหียง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมแสงศรีวนาราม
รายละเอียด


พระปลัด จรวด มหาปุญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวถนน
เจ้าอาวาสวัดหัวถนน
รายละเอียด


พระปลัด ไพโรจน์ สิริจนฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเนินตามาก
รายละเอียด


พระปลัด สว่าง อาสโภ ป.ธ.๓
เจ้าอาวาสวัดหนองบอน
รายละเอียด


พระปลัด ปรีชา นนฺทโก
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาโบสถ์
รายละเอียด


พระมหาสุรชัย ชวโน ป.ธ.๓
เจ้าคณะตำบลท่าพริก
วัดกลาง
รายละเอียด


พระมหานิพนธ์ สิริธโร ป.ธ.๓
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง
วัดบำโรณ
รายละเอียด


พระมหาประภาส ญาณโสภโณ ป.ธ.๓
เจ้าคณะตำบลหนองชาก
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส
รายละเอียด


พระมหามนัส ปสนฺโน ป.ธ.๓
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ
รายละเอียด


พระมหามานพ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดหนองเม็ก
รายละเอียด


พระมหาวรรณุ สุวณฺโณ ป.ธ.๓
เจ้าอาวาสวัดไทรทอง
รายละเอียด


พระมหานุกูล โสภณคุโณ ป.ธ.๓
เจ้าอาวาสวัดภูดรนิ่มเสนาะ
รายละเอียด


พระมหามานะ รามธมฺโม
เจ้าคณะตำบลวังแซ้ม
เจ้าอาวาสวัดขนุน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook