พระสงฆ์ ภาค๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๓


พระครูกันตธรรมารักษ์
(อารักษ์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบ้านม่วง
รายละเอียด


พระครูวบิูลธรรมานันท์
(อดุลย์)
เจ้าอาวาสวัดซับกระทิงวราราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณวรานุรักษ์
(ต๋อย)
เจ้าอาวาสวัดเนินทองวราราม
รายละเอียด


พระครูโสภิตจิตสังวร
(กนก)
เจ้าอาวาสวัดโฉมศรี
รายละเอียด


พระครูโสภณชัยรังษี
(ปัญญา)
เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ธรรมนันท์
(ถวิล)
เจ้าอาวาสวัดดอนแตง
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร
(ไพโรจน์ อาภาคโม)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท - อุทัยธานี (ธ)
เจ้าคณะตำบลหนองบัว (ธ)
เจ้าอาวาสวัดดงไร
รายละเอียด


พระครูภาวนาเจติยารักษ์
(ประนอม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมานุรักษ์
(บัวลอย ญาณรกฺขิโต)
เจ้าอาวาสวัดน้อย
รายละเอียด


พระครูอุทัยบวรกิจ
(เหลียงเช็ง ปวโร)
เจ้าอาวาสวัดดอนขวาง
รายละเอียด


พระครูวรญาณวิกรม
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนพลเทพ
รายละเอียด


พระครูสุวรรณวิลาศ
(วิจิตร สุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดข่อยใต้
รายละเอียด


พระครูอุดมชัยสิทธิ์
(ชำนาญ ปภาโส ป.ธ.๓)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าคณะตำบลธรรมามูล - หาดท่าเสา
เจ้าอาวาสวัดดักคะนน
รายละเอียด


พระครูโสภณวิสุทธิ์
(สมชัย)
เจ้าอาวาสวัดถนนใหญ่
รายละเอียด


พระครูรัตนคีรีบริรักษ์
(หนัก ฐานสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนคีรี
รายละเอียด


พระครูพิสณฑ์วีรวัฒน์
(วิชาญ)
เจ้าอาวาสวัดนิคมเกษม
รายละเอียด


พระครูถาวรวิหารธรรม
(ทนงศักดิ์ ถาวรจิตโต)
เจ้าคณะตำบลบางขาม
เจ้าอาวาสวัดประชาแสวงธรรม
รายละเอียด


พระครูโสภณกิตติธำรง
(วิโรจน์)
เจ้าอาวาสวัดบ่อเงินเจริญสุข
รายละเอียด


พระครูพัฒนกิจวิบูล
(สกูล)
เจ้าอาวาสวัดคลองกระชาย
รายละเอียด


พระครูอดุลธรรมารักษ์
(พูนศักดิ์)
เจ้าอาวาสวัดพานิชธรรมิการาม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook