พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูพิมลอาภากร
(สังข์)
เจ้าอาวาสวัดแม่กาษา
รายละเอียด


พระครูฉันทธรรมโสภณ
(มะลิ ฉนฺทธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณ
รายละเอียด


พระครูประกาศพุทธิคุณ
(สมชาย)
เจ้าอาวาสวัดโสภาราม
รายละเอียด


พระครูบรรพตคุณาธาร
(อ่อง)
เจ้าอาวาสวัดเชิงเขาวนาราม
รายละเอียด


พระครูสุตวิริยสุนทร
(บรรจง สุชาโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลวังน้ำขาว
เจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้
รายละเอียด


พระครูสุธรรมบุญเขต
(บุญมี)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเนินพะยอม
รายละเอียด


พระครูสุมนรัตนโชติ
(สมใจ อรินฺทโก)
เจ้าอาวาสวัดทะเลลอย
รายละเอียด


พระครูกิตยากรพิพัฒน์
(วัฒนากร)
เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ
รายละเอียด


พระครูอัมพวันประภาส
(เฉลิมชัย อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์นาคดิตถ์
(ม้วน)
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระครูปิยวาทสังฆกิจ
(ทวี ปิยวาจโก)
เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง
รายละเอียด


พระครูสันตจิตตานุยุต
(สุเทพ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
รายละเอียด


พระครูอมรสุตกิจ
(นิยม ฉนฺทวาที ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร
รายละเอียด


พระครูพิพิธเหมรักษ์
(เลี่ยม)
เจ้าอาวาสวัดวังนัยราษฏร์อุทิศ
รายละเอียด


พระครูฉันทสีลวัตร
(ทองดี ฉนฺทสีโล)
เจ้าอาวาสวัดท่างาม
รายละเอียด


พระครูศีลาภิมณฑ์
(บญมี)
เจ้าอาวาสวัดเขาพนมทองคีรีเขต
รายละเอียด


พระครูวรเขตบัณฑิต
(สุชาติ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านมุง
รายละเอียด


พระครูโพธิปรีชา
(ประแนม)
เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์
รายละเอียด


พระครูวรดิตถ์ประภาส
(ยงยุทธ)
เจ้าอาวาสวัดท่าทอง
รายละเอียด


พระครูวิจิตรปภากร
(บำเพ็ญ)
เจ้าอาวาสวัดโบราณหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın