พระเทพมงคลวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๘๗ ปี
วัด วัดไทยลอสแองเจลิส
ท้องที่ สหรัฐอเมริกา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
 ประธานสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส
 รองประธานขับเคลื่อนโครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูฐานานุกรม ที่ พระครูวินัยกรณ์โสภณ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมวิเทศ พิเนตศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ พิเนตศาสนกิจ พิพิธธรรมธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook