พระครูเมธีวัฒนานุยุต (วิจิตร พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระครูเมธีวัฒนานุยุต (วิจิตร พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๖)


 
อายุ ๗๒ ปี
มรณภาพ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดพัฒนาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูเมธีวัฒนานุยุต

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook