พระครูสิริกาญจนาภรณ์ (สังคม จนฺทวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูสิริกาญจนาภรณ์ (สังคม จนฺทวณฺโณ)


 
วัด วัดชมพูคำ
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลคำแคน เขต ๑
 เจ้าอาวาสวัดชมพูคำ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ที่ พระครูสิริกาญจนาภรณ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook