พระเทพวราภรณ์ (ประจวบ นนฺทปญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวราภรณ์ (ประจวบ นนฺทปญฺโญ)


 
เกิด ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดตรีรัตนาราม
ท้องที่ ระยอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,256

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าคณะตำบล และเจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูธรรมธร
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนมงคล (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเนกขัมมมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุมนต์มุนี ศรีรัชมงคลวราภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราภรณ์ สุนทรศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๓
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook