พระราชวุฒาจารย์ วิ. (จำเนียร อรุโณ ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชวุฒาจารย์ วิ. (จำเนียร อรุโณ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๑
มรณภาพ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดอมรินทราราม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวุฒาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า จําเนียร สำเภาทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะโรง ณ บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ ทอง โยมมารดาชื่อ คำ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดเกาะลอยอุดมเอกการาม ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) วัดสัตตนารถปริวัตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดเกาะลอยอุดมเอกการาม ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูบัณฑรธรรมธาดา (เปลื้อง ปณฺฑโร) วัดอมรเทพ อำเภอบางคณฑี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมิ่ง ปิยธโน วัดอมรเทพ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูนิติสารโกวิท (เชย) วัดเกาะลอยอุดมเอกการาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าคณะตำบลหน้าเมืองโคกหม้อ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางแพ (ธ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสีลคุณธราจาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณสีลคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชวุฒาจารย์ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๓๔-๑๓๕
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๓๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook