เจ้าอธิการณรงค์ มหาญาโณ - พระสังฆาธิการ

เจ้าอธิการณรงค์ มหาญาโณ


 
เกิด ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
อายุ ๔๓ ปี
อุปสมบท ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พรรษา ๑๙
วัด วัดศรีชุมพร
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.บ., ศษ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลยางน้อย
 เจ้าอาวาสวัดศรีชุมพรที่มา


วัดแสงศรีสิงห์มีพร บ้านหนองสิม

ผู้แนะนำข้อมูล


สนง.เจ้าคณะตำบล เขวาไร่เขตสอง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook