พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
มรณภาพ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ มีนามเดิมว่า สำเภา หงษ์สง่า เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑ ปีชวด ณ บ้านห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี บิดา นายอิ มารดา นางนา หงษ์สง่า


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดทุ่งสิงโต ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูวิทิตธรรมขันธ์ วัดมณีชลขันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาเชื่อม วัดทุ่งสิงห์โต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระชวน วัดทุ่งสิงห์โต เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
 เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ธ)

มรณกาล


     พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.๓) มรณภาพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๑.๑๐ น. ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สามเสน กรุงเทพฯ สิริอายุ ๘๒ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวุฒิสารคุณาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิบูลธรรมาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวินัยสุนทร บวรศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ ศาสนภารธุราทร สุนทรปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook