พระครูพิบูลธรรมานุวัตร (พรหม พุทธภาโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูพิบูลธรรมานุวัตร (พรหม พุทธภาโณ)


 
อายุ ๘๔ ปี
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดแม่ต้านเหนือ
ท้องที่ ตาก
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดแม่ต้านเหนือ
 เจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิบูลธรรมานุวัตร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook