พระครูอภัยสุวรรณกิจ (ทอง อนามโย) - พระสังฆาธิการ

พระครูอภัยสุวรรณกิจ (ทอง อนามโย)


 
อายุ ๗๒ ปี
พรรษา ๓๗
มรณภาพ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดไหล่หิน
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดไหล่หิน

มรณกาล


     พระครูอภัยสุวรรณกิจ (ทอง อนามโย) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๕ น. สิริอายุได้ ๗๒ ปี พรรษา ๓๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook