พระครูอภัยสุวรรณกิจ (ทอง อนามโย) - พระสังฆาธิการ

พระครูอภัยสุวรรณกิจ (ทอง อนามโย)


 
อายุ ๗๒ ปี
พรรษา ๓๗
มรณภาพ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดไหล่หิน
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดไหล่หิน

มรณกาล


     พระครูอภัยสุวรรณกิจ (ทอง อนามโย) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๕ น. สิริอายุได้ ๗๒ ปี พรรษา ๓๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook