พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร ป.ธ.๔)


 
อายุ ๕๗ ปี
พรรษา ๓๖
วัด วัดพลงช้างเผือก
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง
 เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูสิริภาวนานุโยค

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook