พระครูสุตธรรมวาที (ประสิทธิ์ สิริธมฺโม ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุตธรรมวาที (ประสิทธิ์ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดบ้านใหม่พัฒนา
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสุตธรรมวาที มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ คนชม เกิดเมื่อ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ (วันศุกร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะแม) บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ ๖ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ นายเรียน คนชม มารดาชื่อ นางพวง คนชม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเส็ง ณ วัดไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ (ประสิทธิ์ ตารโก) วัดไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจารณ์สมถกิจ (เชื่อม อิสฺสโร) วัดไทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาขจร สุวโร วัดไทร เป็นพระอนุสาสนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่พัฒนา

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูสุตธรรมวาที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook