พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม ป.ธ.๘)


 
เกิด ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๗๔
วัด วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร กิตติมศักดิ์ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิจิตรกรรมพิศิษฐ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิจิตรการ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook