พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม)


 
เกิด ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๑๐๑ ปี
อุปสมบท ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๘๐
มรณภาพ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดเขาแก้ว
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูนิทัศนพลธรรม มีนามเดิมว่า ต่อ มากบุญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ตรงกับวันพุธขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเมีย ณ บ้านเลขที่ ๒๖๕ หมู่ ๕ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โยมบิดาชื่อนายยา โยมมารดา นางน้อย มากบุญ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ พัทธสีมาวัดเขาแก้ว โดยมี พระเทพโมลี (ยอด องฺกวงฺโส) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยธร กัน คงฺครตโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัด บุญธรรม ธมฺมปสาโท เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จาก โรงเรียนสมัครสอบ จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาพิเศษ ประโยคครูพิเศษมัธยม
นักธรรมชั้นเอก ศูนย์สำนักศึกษาวัดเขาแก้ว

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๒๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๖๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม วัดเขาแก้ว
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น ครูสอนในโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๓๖  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ผู้ร่วมประสานงานพระธรรมทูต
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น กรรมการตรวจสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)

มรณกาล


     พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) ได้มีอาการเท้าบวม และไม่ค่อยฉันอาหาร มาตั้งแต่เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี พระจักรกฤษณ์ ฐิตวิริโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว และพระลูกวัด คอยดูแลรักษาอยู่ไม่ห่าง แต่ถึงแม้จะมีร่างกายที่ไม่ค่อยจะสู้ดี แต่ตัวท่านยังมีสติสัมปชัญญะครบสมบูรณ์ และได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่เนือง ๆ จนเมื่อประมาณ กลางเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) ได้เข้ารับการรักษาและนอนพักที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ โดยมีศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา ไปเยี่ยมเยียนไม่ขาดสาย จนเมื่อเวลาประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ บุคลากรของโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) ก็ได้ทำการแจ้งข่าวการมรณภาพของ พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) อย่างสงบ ด้วยอายุ ๑๐๐ ปี ๙ เดือน พรรษา ๗๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระปลัด ฐานานุกรม เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ พระครูนิทัศนพลธรรม

ที่มา


wikipedia

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook