พระพันตรี สาธโร - พระสังฆาธิการ

พระพันตรี สาธโร


 
เกิด ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
อายุ ๔๙ ปี
อุปสมบท ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พรรษา ๑๖
วัด วัดป่านาอุดม
ท้องที่ นครพนม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพันตรี สาธโร มีนามเดิมว่า พันตรี นิมมา เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๑๓ (วันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีจอ) ณ บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๖ บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลโป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ บิดา นายสุนีย์ มารดา นางคำพวง นิมมา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๔๗ ณ วัดนวกวารี บ้านท่าม่วง ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมี พระครูสารคุณากร วัดนวกวารี บ้านท่าม่วง ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูธรรมเมธี เป็นพระกรรมวาจารย์, พระสุรัง สุเมโธ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติแผนกนักธรรม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook