พระครูพิพิธกิตติคุณ (คิ้ม คุณากโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูพิพิธกิตติคุณ (คิ้ม คุณากโร)


 
เกิด ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดหนองเสือ
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระครูพิพิธกิตติคุณ มีนามเดิมว่า คิ้ม บุตรธรรม เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่บ้านดอนเสลา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดดอนเสลา ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองเสือ (ยางประสาท)

มรณกาล


     พระครูพิพิธกิตติคุณ (คิ้ม คุณากโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลธนบุรี ๑ กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิพิธกิตติคุณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook