พระครูพิพิธกิตติคุณ (คิ้ม คุณากโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูพิพิธกิตติคุณ (คิ้ม คุณากโร)


 
เกิด ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดหนองเสือ
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูพิพิธกิตติคุณ มีนามเดิมว่า คิ้ม บุตรธรรม เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่บ้านดอนเสลา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดดอนเสลา ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองเสือ (ยางประสาท)

มรณกาล


     พระครูพิพิธกิตติคุณ (คิ้ม คุณากโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลธนบุรี ๑ กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิพิธกิตติคุณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook