พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พรรษา ๖๓
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวิสุทธิโมลี มีนามเดิมว่า มนู ทองพืช เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล ณ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดกุฎีทอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูวัฒนสิกขกิจ วัดแจ้ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดกุฎีทอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูวัฒนสิกขกิจ วัดแจ้ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการปลั่ง วัดกระโจมทอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสืบ วัดกุฎีทอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสิทธิมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook