พระครูปัญญาวิภูษิต (หนู ปญฺญาโสโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูปัญญาวิภูษิต (หนู ปญฺญาโสโต)


 
เกิด ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๙๘ ปี
อุปสมบท ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔
พรรษา ๗๖
มรณภาพ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดไผ่สามเกาะ
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปัญญาวิภูษิต มีนามเดิมว่า หนู กันขำ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นบุตรของโยมพ่อนวน โยมแม่ตุ่น กันขำ ณ บ้านไผ่สามเกาะ ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้อง ๘ คนด้วยกัน คือ ๑.นางยุ้ย ๒.หลวงปู่หนู ๓.นายพัด ๔.นางหมุ่ย ๕.นายคุย ๖.นางบาง ๗.นายเสงี่ยม ๘.นายวาล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๒ ปี ณ พัทธสีมา วัดสระตะโก ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยมีพระครูเม เมธาธิการ (หลวงพ่อหวาน) เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูบุญนาค สักการโว วัดลำพยอม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ม่วง วัดไผ่สามเกาะ เป็นพระอนุสาวณาจารย์ ได้รับฉายาว่า ปญฺญาโสโต


ศึกษาไสยเวทย์พุทธาคม

     หลวงปู่หนู ปญฺญาโสโต เป็นศิษย์ผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม และหลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม จ.นครปฐม ในปี พ.ศ.๒๔๘๖ หลวงปู่หนู ได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ขอศึกษาพุทธาคมจากหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อแช่มได้เมตตาสอนสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้เป็นอันดับแรก และได้สอนพระคาถากำบัง วิชามหาอุด และคงกระพันชาตรีให้อยู่เป็นเวลา ๑ ปีและในพรรษาที่ ๗ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม ได้เข้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขอศึกษาเรียนไสยเวทย์พุทธาคม หลวงพ่อเงิน ได้รับเป็นศิษย์ได้ให้หลวงปู่หนู มาขึ้นครูที่วัดดอนยายหอม หลวงพ่อเงิน ได้สอนวิชาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้เช่นกัน และได้สอนคาถาอาคมต่าง ๆ ให้เช่น คาถาเสกหุ่น หนุนธาตุ คาถามหาอุด และการทำกสิณต่าง ๆ เช่น กสิณน้ำ กสิณลม กสิณไฟ และปัฐวีธาตุ จนสามารถบรรลุกสิณ ๑๐ และหลวงปู่หนู ได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อเต๋ คงทอง ที่วัดสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่งหลวงพ่อเต๋ คงทอง ท่านก็ได้เป็นศิษย์หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้องเช่นกัน ได้เข้าขอศึกษาและปรึกษารับการแนะนำในการใช้วิชาต่าง ๆ จากหลวงพ่อเต๋ คงทอง ซึ่งเป็นศิษย์ผู้พี่และเป็นทั้งพระอาจารย์ หลวงปู่หนู ปัญฺญาโสโต ได้เดินทางไปมาหาสู่ทั้ง ๓ พระอาจารย์อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมาจนมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ หลวงพ่อแช่ม วัดตากล้อง ได้ละสังขารลง สำหรับหลวงพ่อเงินและหลวงพ่อเต๋ หลวงปู่หนู ได้เดินทางไปหาอย่างต่อเนื่องตลอดมาและได้เรียนวิชาไสยเวทย์ต่าง ๆ จากหมอไสยศาสตร์ ชื่อโยมเปลื่อง จักหมื่นภูผา เรียนวิชาทำตะกรุด วิชาขับคูณไสย เมตตามหานิยม ได้เรียนวิชาไสยเวทย์จากหลวงพ่อกล่อม วัดขนอม ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งหลวงพ่อกล่อม ท่านเป็นศิษย์สืบสายวิชามาจากหลวงพ่อแทน ธรรมโชติ วัดธรรมเสน ต่อจากนั้นได้เรียนวิชาคาถาอาคม อักขระเลขยันต์จากพระอาจารย์อู๋ วัดใหม่สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อาจารย์อู๋ องค์นี้ท่านเป็นศิษย์ผู้สืบสายวิชาสายหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เหรียญติดอันดับ ๑ ใน ๕ ในทำเนียบเบญจภาคีเหรียญยอดนิยมของเมืองไทย

     หลวงปู่หนู ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาไสยเวทย์พุทธาคม จากท่านพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาไสยเวทย์พุทธาคมเข้มขลังและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งสิ้น ฉะนั้น หลวงปู่หนู จึงเป็นพระเกจิอาจารย์ ที่เชี่ยวชาญและแตกฉานในไสยเวทย์มนต์คาถา จึงทำให้วัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือ


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ที่ปรึกษาของเจ้าคณะตำบลเขาขลุง

มรณภาพ


     พระครูปัญญาวิภูษิต (หลวงปู่หนู ปญฺญาโสโต) อาพาธด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดและโรคชรา มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๒ น. สิริอายุ ๙๘ ปี ๗๖ พรรษา

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูปัญญาวิภูษิต

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook