พระอธิการสด มหาลาโภ | พระสังฆาธิการ

พระอธิการสด มหาลาโภ


 
เกิด ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒
พรรษา ๒๐
มรณภาพ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
วัด วัดหนองบัวหิ่ง
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 663

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการสด มหาลาโภ มีนามเดิมว่า สด บัวอยู่ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ หมู่บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ พัทธสีมาวัดวังมะนาว ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูประดิษฐ์นวการ (บุญ อิสสโร) วัดวังมะนาว เป็นพระอุปัชฌาย์ รองพระอธิการส่วน โอภาโส วัดวังมะนาว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูฟุ้ง วัดห้วยยางโทน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ผู้ดูแลที่พักสงฆ์หนองบัวหิ่ง
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น พระกรรมวาจาจารย์

ผลงาน


     พระอธิการสด มหาลาโภ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุภายในวัดหนองบัวหิ่ง ดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทยจำนวน ๗ หลัง
  • ดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์และหอฉันจำนวน ๑ หลัง
  • เป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างอุโบสถ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
  • ดำเนินการก่อสร้างฌาปนสถานจำนวน ๑ หลัง พร้อมเมรุ
  • ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอุบาสิกา จำนวน ๑ หลัง ๕ ห้อง
  • ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาจำนวน ๑๔ ห้อง

     ด้านการเผยแผ่ ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บวชชีพราหมณ์ เป็นประจำทุกปีด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ขณะเป็นเจ้าอาวาส ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเป็นประจำเสมอมา และช่วยเหลือกิจกรรมทางโรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งไม่ได้ขาด

มรณภาพ


     พระอธิการสด มหาลาโภ ได้ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลา ๑๖.๓๘ น. สิริรวมอายุได้ ๘๘ ปี ๒๐ พรรษาที่มา


วัดหนองบัวหิ่ง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook