พระสมุห์ คนอง ปภสฺสโร | พระสังฆาธิการ

พระสมุห์ คนอง ปภสฺสโร


 
อายุ ๕๓ ปี
พรรษา ๑๕
มรณภาพ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดโขงเจียม
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.


VIEW : 383

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอโขงเจียม
 เจ้าคณะตำบลโขงเจียม
 เจ้าอาวาสวัดโขงเจียม
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook