พระครูสุวรรณรัตนวิมล (ทอง จินฺตามโย) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุวรรณรัตนวิมล (ทอง จินฺตามโย)


 
อายุ ๗๘ ปี
พรรษา ๔๗
วัด วัดศรีภูมิ
ท้องที่ เลย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดศรีภูมิ

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูสุวรรณรัตนวิมล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook