พระอธิการสำราญ อาทโร - พระสังฆาธิการ

พระอธิการสำราญ อาทโร


 
เกิด ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐
อายุ ๕๒ ปี
อุปสมบท ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พรรษา ๑๗
วัด วัดโพธิ์ศรี
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook