พระอธิการเอกดนัย กนฺตจารี - พระสังฆาธิการ

พระอธิการเอกดนัย กนฺตจารี


 
เกิด ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
อายุ ๔๕ ปี
อุปสมบท ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พรรษา ๑๔
วัด วัดเหนือ
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook