พระภาวนาสุตาภิรัต วิ. (ชอบ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระภาวนาสุตาภิรัต วิ. (ชอบ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑
อายุ ๕๑ ปี
อุปสมบท ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
พรรษา ๓๒
วัด วัดพิชโสภาราม
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูสิริภาวนาภิรม
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook