พระอธิการวิเศษ วิชิโต - พระสังฆาธิการ

พระอธิการวิเศษ วิชิโต


 
เกิด ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
อายุ ๔๖ ปี
อุปสมบท ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
พรรษา ๒๓
วัด วัดศรีบุญนาค
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีบุญนาค


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook