พระมหามานพ เตชธมฺโม ป.ธ.๙ - พระสังฆาธิการ

พระมหามานพ เตชธมฺโม ป.ธ.๙


 
วัด วัดหนองหงส์
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
 เจ้าอาวาสวัดหนองหงส์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook