พระมหาบุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาบุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.๙


 
อายุ ๓๙ ปี
พรรษา ๑๙
วัด วัดแจ้ง
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช [1]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook