พระครูประโชติธรรมวิจิตร (เพิ่ม อตฺตทีโป) - พระสังฆาธิการ

พระครูประโชติธรรมวิจิตร (เพิ่ม อตฺตทีโป)


 
เกิด ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดป้อมแก้ว
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูประโชติธรรมวิจิตร มีนามเดิมว่า เพิ่ม บำรุงสุข เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ บ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นบุตรคนที่ ๓ ของโยมบิดาชื่อ นายเล็ก บำรุงสุข โยมมารดาชื่อนางแพร บำรุงสุข

     ชีวิตวัยเยาว์ หลวงพ่อเพิ่มได้เริ่มการศึกษาเบื้องต้นที่วัดช่างเหล็ก โดยเรียนกับพี่ชาย จนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จึงบรรพชาเป็นสามเณร อยู่ที่วัดบางยี่โถ เพื่อศึกษาอักขระขอม และบทสวดมนต์ต่างๆ

     ต่อมาบิดาล้มป่วยลง ท่านจึงลาสิกขาออกมาเพื่อช่วยงานทางบ้านประกอบอาชีพ และเมื่ออายุครบเกณฑ์ทหาร ท่านได้เป็นทหารรับใช้ชาติอยู่ ๒ ปี ครั้นพอออกจากทหาร มารดาของท่านได้เสียชีวิต ท่านจึงตัดสินใจอุปสมบท


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดสีกุก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูประโชติวุฒิกร (หลวงพ่อโชติ) วัดป้อมแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูถาวรธรรมคุณ วัดสีกุก เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูไพโรจน์ วัดเสาธง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา "อตฺตทีโป" แปลว่า "ผู้มีประทีปแห่งตน"


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางไทร

มรณกาล


     พระครูประโชติธรรมวิจิตร (เพิ่ม อตฺตทีโป) มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๑.๓๐ น. สิริอายุ ๙๓ ปี ๓ เดือน ๖ วัน พรรษา ๖๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook