พระเทพสุเมธี (ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสุเมธี (ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.๓)


 
เกิด ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๔ ปี
พรรษา ๓๙
วัด วัดเกตการาม
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
 เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) แห่งที่ ๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูโสภณวิสุทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณวิสุทธิคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุธี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธี ศรีศาสนกิจจาทร บวรธรรมนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook