พระครูสันตยานุศาสน์ (เสงี่ยม สนฺตจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูสันตยานุศาสน์ (เสงี่ยม สนฺตจิตฺโต)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๙๔
มรณภาพ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดสันทรายหลวง
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสันทรายหลวง

มรณกาล


     พระครูสันตยานุศาสน์ (เสงี่ยม สนฺตจิตฺโต) มรณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสันตยานุศาสน์

ที่มา


sansaitemple

ผู้แนะนำข้อมูล


นพพล ใจจันทร์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook