พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วันชัย ฐานิสฺสโร)


 
เกิด ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๐ ปี
พรรษา ๒๘
วัด วัดบ้านค่าย
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
 เจ้าอาวาสวัดบ้านค่าย

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook