พระครูประจิตรสีลคุณ (พรม กนฺตสีโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูประจิตรสีลคุณ (พรม กนฺตสีโล)


 
อายุ ๘๐ ปี
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดสนวนนอก
ท้องที่ บุรีรัมย์
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอห้วยราช
 เจ้าอาวาสวัดสนวนนอก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook