พระราชญาณดิลก (ทองย้อย วิสฺสุวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระราชญาณดิลก (ทองย้อย วิสฺสุวณฺโณ)


 
เกิด ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๓
อายุ ๙๙ ปี
อุปสมบท ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕
พรรษา ๗๘
มรณภาพ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดปลดสัตว์
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
 เจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์
 เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)

มรณกาล


     พระราชญาณดิลก (ทองย้อย วิสฺสุวณฺโณ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สิริอายุ ๙๙ ปี พรรษา ๗๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูวิมลธรรมบรรหาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิมลธรรมานุยุต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook